Uvedomelé rodičovstvo

Čo je to “Uvedomelé rodičovstvo”?

Z knižky Thomasa Vernyho Dr. med.: Rodičovstvo od počatia, vyd. Pozsony/Pressburg/Bratislava, r. vyd. 2012, kapitola 14, s. 221:

“Uvedomelé rodičovstvo je také rodičovstvo, ktoré je informované, rozhľadené a zacielené tak, aby mysle a srdcia rodičov rezonovali pozitívne voči potrebám ich detí. Objavy a zistenia z takých navzájom odlišných vedeckých oblastí, ako sú neurobiológia, bunková biológia a psychológia, si od nás dnes vyžadujú, aby sa uvedomelé rodičovstvo pestovalo už od počatia dieťaťa. Ideálom je, aby každé dieťa bolo plánované a chcené. Veď každé si zasluhuje prítulnú starostlivosť a lásku už od začiatku. Lenže výzvy a nároky kladené na rodičovstvo sú pre novopečené matky a oteckov také naliehavé, že si kvôli vyčerpanosti a preťaženosti zo staroslivosti o svojho novorodenca vôbec neuvedomujú, čím uvedomelé rodičovstvo má byť. Práve preto je dôležité princípy uvedomelého rodičovstva vysvetliť. My všetci by sme radi toto všetko zvládli prirodzene – radi by sme boli akýmisi intuitívnymi, obdarovanými rodičmi, ktorí sa nikdy nenahevajú ani nevystresujú, nikdy neurobia chybný krok. Ale pretože život je niekedy príliš ťažké zvládnuť len dajakým autopilotom, veľmi dobre nám v takých chvíľach, keď nám už nebude stačiť inštinkt, pomôže dobrá vedomosť a zručnosť rodičovstva, na ktoré sme sa pripravili aj štúdiom. Vychovať emocionálne zdravé a pevné deti si vyžaduje emocionálne zdravých a inteligentne pripravených rodičov.”

Milé mamičky, milí rodičia, je dobré vziať si za svoje slová Dr. Vernyho. Poučená matka, poučení rodičia majú obrovskú výhodu. Doprajte si ju – všetko potrebné sa dozviete na kurze alebo využitím špeciálnej ponuky.

1. Čakáme bábo – cesta k uvedomelému rodičovstvu. Prirodzený pôrod, dojčenie a život s bábätkomKurz je vedený v holistickom duchu, pri zohľadnení najnovších poznatkov v oblasti neonatológie, psychológie a neurológie prináša rodičom, najmä matkám vhľad do skutočných potrieb dieťaťa, čím prichádza k uvoľneniu a nadobudnutia sebadôvery a istoty vo svoje schopnosti. Vychádza tiež z princípov EFT, teda zdôraznenia emocionálneho prežívania, vyladenosti a podpory matky v tomto zmysle, pokiaľ ide o pôrod, štart dojčenia a jeho bezproblémové trvanie až do prirodzeného odstavenia, ako aj život s bábätkom. Kurz taktiež podporuje nezastupiteľnú úlohu otca v živote dieťaťa z pohľadu emocionálneho prežívania. Kurz poskytne rodičom rad zručností komunikačných a výchovných vzhľadom k dieťaťu ako aj k pôrodu samotnému a následnému životu s bábätkom.

Viac a prihláška: www.harmonickirodicia.sk  

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN KURZU: sobota 20. máj 2017

 

KONTAKT: 0903 777 859; alenakolesarova@gmail.com