Prijaté konštrukty…

…môžu vzniknúť neuvedomene. Ak je človek vystavený pôsobeniu negatívnych, spochybňujúcich výrokov viacerých ľudí o sebe, prípradne po celé roky či opakovane, môže nevedomky prijať určitý konštrukt, ktorý vznikne z týchto výrokov. Na základe ich zmnoženia je následná emócia natoľko silná, že človek si môže o sebe vytvoriť názov, ktorý reprezentujú vyhlásenia typu: “Som absolútne nemožný/-ná!” – “Nikdy si nenájdem partnera/-ku, nie som toho hodný/-ná!” – “Nie je možné, aby som niekedy zažil/-la lásku!” Atp.

Toto potom spôsobuje stagnáciu v energetickom systéme tela. Následkom toho vznikajú bloky v správaní, v živote človeka. Všetko sa zadrháva, komplikuje. Človek s blokmi smeruje stále akoby do slepej uličky.