Poznaj sám seba

Poznaj sám seba a budeš šťastný. (Sokrates)

V tejto jedinej vete je vyjadrená absolútna múdrosť. Iba ak človek rozumie sám sebe v každom aspekte svojho života, môže žiť kvalitný otvorený a zmysluplný život. Každé zaváhanie či neúspech v živote by mal byť pre človeka výzvou pátrať po príčinách a snažiť sa ich riešiť.