Emočná burina…

… je plodom starostlivosti alebo nestarostlivosti o svoju psyché. Ak človek celé roky v sebe “pestuje” nevraživé, nepriateľské výroky, ktoré kedysi ktosi o ňom vyriekol a ktoré si sám o sebe napísal na pomyselný múr, okolo ktorého denne prechádza, obrazne povedané – môže “zarásť burinou”.  Jej semienko síce zasial kedysi ktosi iný, ale ak sa človek nevyrovnal so svojou negatívnou emóciou vzniknutou z nepriateľského výroku o ňom, môže ho emočná burina zarásť a tak ho začať dusiť.