Emócie

Emócie sú psychické (psychologické) procesy, zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané s fyziologickými zmenami (zmena srdcového rytmu, zmena rýchlosti dýchania), motorickými prejavmi (mimika, gestikulácia) a zmenami pohotovosti a koncentrácie. Vyvolávajú a ovplyvňujú tak v človeku ďalšie psychologické procesy.

Emócie sú evolučne staršie ako rozumové správanie, preto sú ich prejavy silnejšie a ťažšie ovplyvniteľné. Pomerne ľahko sa prenášajú na druhých ľudí, panika, plač na pohreboch, neutíšiteľný smiech a podobne

smiech

Príliš silné emócie, aj keď sú pozitívne, môžu poškodiť zdravie alebo spôsobiť smrť. Dlhodobé pôsobenie určitej emócie, najmä negatívnej, môže viesť k zmenám zdravotného stavu.

 

Milan Nakonečný: Lidské emoce, Praha Academia 2000