Cenník

 

1.  Emočný koučing v trvaní okolo hodiny

Cena: 60,- Eur

Dieťa do 15 rokov: 35,- Eur

 

 2.  Hlbší koučing s terapeutickými prvkami v trvaní okolo 90 minút

Cena: 80,- Eur

Dieťa do 15 rokov: 50,- Eur

 

3.  Hlbší emočný koučing s použitím metódy Matrix reimprinting (MR)

v trvaní okolo dvoch hodín 

Cena: 80,- Eur

Dieťa do 15 rokov: 50,- Eur

 

4.  Emočný koučing s použitím metódy Faktor hojnosti (FH) 

v trvaní okolo dvoch hodín

Cena: 80,- Eur

 

5.  Emočný koučing s použitím metód MR a FH  v trvaní okolo 120 minút

Cena: 100,- Eur

 

 

Každých ďalších 30 minút má hodnotu:  30,- Eur