Úvod, ponuka služieb a kto ich poskytuje

Vitajte na webe venovanom emočnému komfortu cestou emočného koučingu technikou EFT – Emotional Freedom Techniques.

 

Č O   J E   E F T ? 

EFT patrí do energetickej psychológie. Je to terapeutická metóda vychádzajúca zo starobylých princípov zdravia starej Číny, ktoré objavovali mnísi v taoistických kláštoroch už pred  5000 rokmi. Základom týchto princípov je poznanie, že telo a psyché sú jedno, teda, že telo ovplyvňuje psyché (dušu) a psyché zas ovplyvňuje fungovanie tela. U nás, v západnej kultúre je na to názov: psychosomatika. Liečením tela sa lieči aj duša a výsledkom je harmónia. Číňania majú na to výraz: TAO. Jestvujúce a plynúce bytie…

 

P O N U K A   S LU Ž I E B :

1. Emočný koučing 

2. Terapeutický koučovací rozhovor

3. Emočný koučing s použitím metódy Matrix reimprinting (pri ťažších, veľmi hlbokých emočných blokoch a traumách)

4. Emočný koučing s použitím metódy Faktor hojnosti (vhodná pri nedostatku akéhokoľvek druhu)

Nazrite do Cenníka

 

P R E Č Í T A J T E   S I   O   E F T   A   T A O

TAO sa zaujíma o harmóniu s prírodou. Človek je súčasťou prírody. TAO sa zaujíma o spoločné BYTIE. V našom prípade: Aby telo a psyché jestvovali spolu v harmónii.

images vn 2 2014

EFT je technika spracovania negatívnych emócií spôsobujúcich neuvedomené bloky v energetickom systéme tela. EFT patrí do oblasti energetickej psychológie.

 

EFT zbavuje blokov, pochybností o sebe, komplexov, rozličných nepríjemných, obťažujúcich emócií či pocitov, vychádzajúcich z problematických vnútorných vzorcov správania, presvedčení o sebe, ktoré si osvojujeme na základe hodnotení ľudí okolo nás. Bývajú to rodičia, súrodenci, kamaráti… priatelia, ktokoľvek.

Po ich spracovaní človek cíti uvoľnenie zo zovretia negatívnymi konceptami o sebe, prichádza k rozprúdeniu energie v jeho organizme. Energia býva u mnohých ľudí zablokovaná, priškrtená neuvedomenou, a teda nespracovanou negatívnou emóciou, ktorá sa však ustavične prediera do života človeka negatívnymi pocitmi alebo komplexami a tie spôsobujú “brzdy” v človeku, akési zaseknutia alebo bloky. Taký človek má nízke sebavedomie a tak ako taký skôr očakáva ťažkosti ako úspech… podľa vnútorného hesla, ktorého si však nemusí byť vedomý: “hm… veď ja som taký a onaký…”…

brain

Človek v takomto položení môže mať  plnú hlavu sám seba, ale tým najhorším spôsobom – má v hlave obavy, komplexy menejcennosti… atd. Môže sa cítiť neschopný, bezvýznamný, nemilovaný, prehliadaný. Takáto emócia je pre ľudský organizmus toxický materiál. A ten zamoruje dušu aj telo človeka, čím spôsobuje blokovanie všetkých druhov energií. Myslenia, vnímania, cítenia a tiež intuitívnych procesov. Všetko v človeku je ovplyvnené touto negatívnou emóciou, o prítomnosti ktorej nositeľ nemusí mať ani tušenie. A ona predsa žije svojím životom a človek pociťuje čosi ako zovretie duše – hrude alebo krku či chrbta. Je to spôsobené obavami, hnevom, smútkom, pochybnosťami alebo neistotou. Takáto emócia sa v organizme človeka správa ako parazit. Ak človek “niečo s tým nerobí”, ak sa nesnaží o nápravu svojho stavu, parazity sa množia a zamorujú prostredie človeka čoraz viac. Človek môže mať pocit, že nemá energiu, že je celkom prázdny. Môže cítiť smútok, bolesť a bezvýchodiskovosť. 

nostalgia vystup skuska

A K O   M Ô Ž E   E F T   P O M Ô C Ť ?

Môže pomôcť veľmi účinne. Jednoduchým a jemným postupom, základom ktorého je terapeutické vedenie, kedy klient spolu s terapeutom nachádzajú  kľúčový bod problému. Ten sa následne spracuje “preprogramovaním”, čím – za sprievodu aktivovaia určitých bodov (meridiánových zakončení) na hornej časti tela človeka – nastáva postupné uvoľnenie viazanej energie. Tá prúdi voľnejšie a človek sa cíti slobodnejšie. Dýcha sa mu lepšie, rozmýšľa sa mu lepšie a má lepší pocit. Pocíti úľavu a obnovenú prirodzenú dôveru v život aj v seba a svoje možnosti.

 

 

waterfall-mist

Proces “preprogramovania” škodlivého, zdeformovaného nastavenia človeka, jeho nelichotivého názoru o sebe, spôsobujúceho v jeho živote stagnáciu alebo opakované prežívanie podobných ťažkých situácií je pomerne jednoduchý. Niekedy sa výsledok dostaví za veľmi krátky čas, inokedy však, ak je trauma komplikovaná, je koučing dlhší (ideálne do max. 120 min.) a vtedy je potrebné aj druhé sedenie. Väčšinou však človek po terapii pocíti silnú úľavu alebo uvoľnenie. Niekedy až pocit vyslobodenia či znovuzrodenia.

 

Problémy života…
… nemôžeme riešiť na povrchu, ale len v hĺbke, vo svojej duši. V dimenziách povrchu sú neriešiteľné. Ludwig Wittgenstein

Neustále stojíme na rázcestí
Stojíme na rázcestí, v každej minúte, v každej hodine, každý deň sa rozhodujeme. Každé rozhodnutie je v súlade so súhrnom hodnôt, ktoré sme si vybrali, aby vládli nášmu životu. Keď si vyberáme tento súhrn hodnôt, vtedy robíme najväčšie rozhodnutie svojho života. Benjamin Franklin

N I E Č O   N A V Y Š E

Ako funguje EFT? Ako to, že funguje tak úspešne? Ako je možné, že funguje aj v zastúpení?

Je to skutočne tak, ako sa píše v odstavci vyššie. Stále si vyberáme čo prijmeme a čo nie. Ale problém je v tom, že si niekedy nemôžeme vyberať, niektoré javy či výroky nás ovládnu a my sme úplne bezmocní. Prijímanie javov, názorov či presvedčení neprichádza vždy iba “s dobrou vôľou”, prichádzajú k nám z rozličných strán samé od seba, z rozličných dejov a od mnohých ľudí. Toto vytvára mozaiku našich presvedčení, ktoré vznikli – ani nevieme ako. Zakotvia v nás a my si nevedomky nastavíme svoje zmýšľanie, očakávania a konania podľa nich. A tak si do života priťahujeme, častokrát opakovane, sklamania, odmietnutia, poníženia či straty všemožného druhu. Naše podvedomie, kde sme si tieto “matrice” pre svoje správanie, zmýšľanie a konanie uložili, má totiž určujúci vplyv. Darmo mnoho ľudí vyhľadá a prečíta formačnú literatúru typu Secret (Tajomstvo) atp. Prečítajú a aj uveria, rozhodnú sa uveriť… ale ako čas postupuje, viera v zmenu či zázraky sa akosi vytratí. Sú totiž rozhodnutia a rozhodnutia. Ak si to človek iba sám sebe povie, že sa rozhodol veriť v zmeny, málokedy to funguje. Avšak, funguje to úspešne, ak si také niečo “povie” pod koučovaním pri aplikácii EFT, nie je to už iba “povie si to”. Je to práca na preprogamovaní: odstránení starého nefunkčného či škodlivého presvedčenia a jeho nahradení novým. A ako taká – táto práca prináša výsledky, ktoré človek vníma a cíti.

A ako je možné, že funguje aj v zastúpení? Naše myšlienky sú vlastne energia. Aj naše presvedčenia, ktoré stoja za myšlienkami a dejmi za našou psyché. Ak kouč pozná klientov problém do hĺbky, aspekty a nuansy problému, dokáže koučing poskytnúť klientovi v zastúpení.

Presvedčenia určujú naše prežívanie. Presvedčenia nás nastavujú na jednotlivé situácie v živote. Príklad: Ak matka povie dieťaťu, že je nešikovné, že sa nikdy nenaučí korčuľovať, podrazí mu nohy. Na úrovni hmoty – bude ešte nešikovnejšie, no aj mentálne – bude si veriť ešte menej. Pretože pocíti emóciu poníženia a hanby, a tá ho ešte viac oslabí. Napokon sa to možno predsa len naučí, ale tento výrok ho navždy kontaminuje. Emócie totiž určujú kvalitu našich životov. Cez emócie spracovávame naše zážitky. Hnev, strach, hanba, poníženie, zhrozenie, obava, zhnusenie či bezmocnosť versus radosť, nadšenie, obdiv, súcit, láska, ľútosť, neha či nádherný pocit úľavy a spokojnosti po niečom, čo sa podarilo. Dieťa, ktoré ponížili, bude vždy o sebe v niektorom ohľade pochybovať. Prijme konštrukt, akýsi filter a cez ten bude posudzovať samé seba až do hlbokej dospelosti. Ak sa k tomu pridajú ešte ďalšie konštrukty, taký človek sa vnútorne oslabí, zatvrdne, neváži si sám seba alebo sa dokonca môže znenávidieť alebo naopak, v snahe potvrdiť svoju kvalitu, začne sa do roztrhania rozdávať… za čím sú zas potlačené emócie poníženia a hnevu. Takýto človek, ktorého ovplyvňujú nespracované emócie, si nevedomky do života prináša podobné situácie, svojím nastavením ich priťahuje. Cesta ako sa toho zbaviť je vyčistenie prostredia svojej duše. Zbavenie sa tohoto toxického materiálu a nahradenie ho priateľskými výrokmi o sebe, podporujúcimi presvedčeniami, o ktoré sa v živote človek môže oprieť. EFT dokonale pomáha v takýchto situáciách. Čistí, preprogramováva, podporuje sebaúctu a otvára človeka pre všetky zázraky života. Človek sa s pomocou EFT môže zbaviť aj fyzických ochorení, od bolesti zubov cez bolesti kĺbov, takisto určitých foriem depresie či úzkosti. Môže si zlepšiť zrak aj sluch. Môže aj napriek faktu starnutia vyzerať podstatne mladšie. EFT je jednoduchá, jemná a veľmi silná technika, ktorá lieči prostredie duše a aj telo. Technika EFT je holistická terapia. “Telo a duša jedno sú”. Voľne: Pre správny život je potrebné zdravie duše. (C. G. Jung).

Technika Matrix Reimprinting je vyššia a hlbšia forma EFT.

 

Čo k tomu píše bunkový biológ Bruce Lipton vo svojej knihe: Biológia presvedčenia, s. 134: Keď sa pozitívna myšlienka pokazí

Skôr ako budem pokračovať v rozprávaní o neuveriteľnej moci našej mysle a o tom, ako mi môj výskum buniek umožnil nahliadnuť ako v tele fungujú dráhy prepájajúce myseľ a telo, musím jasne povedať, že neverím tomu, že iba samotné pozitívne myslenie vedie vždy k vyliečeniu tela. Na to, aby ste skutočne ovládali svoje telo a život, potrebujete viac ako iba pozitívne myslenie. Nasmerovanie našej duševnej energie smerom k pozitívnemu, život vytvárajúcemu mysleniu a eliminácia všadeprítomných, energiu vysávajúcich a oslabujúcich negatívnych myšlienok, sú pre naše zdravie a duševnú pohodu dôležité. Samotné pozitívne myslenie však nemusí mať na náš život pozitívny vplyv! V skutočnosti sa niekedy stáva, že sa ľudia, ktorí prepadnú pozitívnemu mysleniu, nakoniec oslabia ešte viac, po tom, čo sa zmena nedostaví, začnú sa domnievať, že ich situácia je beznádejná – uveria tomu, že už vyčerpali všetky možné lieky pre telo i dušu.

Čo títo odpadlíci od pozitívneho myslenia dosiaľ nepochopili, je fakt, že zdanlivo “samostatné” časti mysle, vedomie a podvedomie, sú na sebe navzájom závislé. Vedomá myseľ je kreatívna, je to tá časť, ktorá dokáže vyvolať “pozitívne myšlienky”. Naopak podvedomie je skladisko nahrávok stimulov a reakcií odvodených z inštinktov a získaných skúseností. Podvedomá myseľ je striktne závislá od návykov, bude do omrzenia opakovať stále rovnaké reakcie na životné podnety. Koľkokrát ste sa nehnevali pre takú maličkosť ako je otvorená zubná pasta? Od detstva vás učili, aby ste tubu vždy starostlivo uzavreli. Keď nájdete tubu bez uzáveru, vaše “tlačidlá” sa spustia” a vy sa automaticky rozzúrite.  Práve ste prežili jednoduchú časť – Podnet/reakcia – programu správania, ktorý je uložený vo vašom pdovedomí.

Keď dôjde na schopnosť čisto neurologických procesov, je podvedomá časť mysle milionkrát výkonnejšia ako tá vedomá. Ak sa snahy vedomej časi mysle dostanú do konfliktu s programami uloženými v podvedomí, ktorá “myseľ” asi vyhrá? Môžete neustále opakovať pozitívne uistenie, že ste hodní lásky alebo že sa váš rakovinový nádor zmenší. Avšak ak ste ako dieťa neustále počúvali, že za veľa nestojíte a ste neduživí, tieto správy naprogramované vo vašom podvedomí podrývajú vaše najlepšie vedomé snahy zmeniť váš život. Iba si spomeňte, ako rýchlo sa vaše novoročné predsavzatie ako sa budete krotiť v jedle, rozplynulo vo vôni pečenej kačky. Viac sa o vzniku sebazničujúceho podvedomého programovania dozvieme v kapitole 7 – “Uvedomelé rodičovstvo”, ale dozviete sa aj o tom ako tieto programy rýchlo prepísať. Teraz si len uvedomte, že nádej je tu stále aj pre tých, ktorí pozitívne myslenie vyskúšali a skončili zle.

Autor vo svojej knihe potvrdzuje princípy techniky EFT. Stojí zato si ju kúpiť.

 

 

Alena Kolesárová – certified EFT Practitioner Advisor

ja september 2014Emočná koučka. Matrix reimprinting a technika Faktor hojnosti. Poradkyňa pre harmonický život s bábätkom a dojčenie. Pôvodným povolaním redaktorka.

Som na svete na to, aby som pomáhala. Všetko v mojom živote  vždy smerovalo k pomoci ľuďom. A príležitosti prichádzali a prichádzajú.

Môcť vnášať do životov ľudí úľavu, vyrovnanosť a spokojnosť,  pokoj a stabilitu – ma napĺňa radosťou. Vidieť ako “to” zafungovalo je veľké  šťastie…

VIAC v sekcii O mne

 

 

Venujem sa aj:

– príprave rodičovských párov na život s bábätkom (Čakáme bábo)
nastaveniu mamičky pred príchodom dieťaťa na svet
– poradenstvu životného štýlu po príchode dieťaťa a riešeniu problémov v živote s bábätkom a pri dojčení: www.harmonickirodicia.sk
– Ako žiť v symbióze s dieťaťom   |||  predpoklady, prostriedky – cesta ku kontaktnému rodičovstvu).

Pri príprave rodičov (matky) na príchod bábätka používam prvky terapie EFT (nastavenia, presvedčenia) a metódu Faktor hojnosti.

 

Moje kompetencie – absolvované kurzy, semináre a školenia:

K psyché človeka:

Viac ako 40 rokov som samoštúdiom diel popredných psychológov a psychiatrov stále na ceste získavania vhľadu a porozumenia ľudskej duši.

Guruovia: E. Berne, E. Fromm, C. G. Jung [dielo C. G. Junga študujem podstatne], A. H. Maslow, H. P. Röhr, J. Hašto, K. H. Brisch, Z. E. Erdély, I. Štúr a ďalší, ako aj autori z oblasti energetickej psychológie, B. Lipton, A. Loyd a ďalší.

september 2012: Praha, ČR, Kurz-seminár EFT  – Techniky emočnej slobody 1. stupeň – certifikát AAMET (Asociácia pre podporu techník emočnej slobody – Emotional Freedom Techniques) – Practitioner of EFT (Praktik EFT 1. stupeň) – lektorka Marta Nosková (referencie: http: www.eft-ahc.cz/reference/)

september 2013: Praha, ČR, Kurz-seminár EFT – Techniky emočnej slobody 2. stupeň – rozšírený certifikát AAMET (Asociácia pre podporu techník emočnej slobody – Emotional Freedom Techniques) – Practitioner of EFT (Praktik EFT 2. stupeň) – lektorka Marta Nosková

september 2012, Modra-Harmónia, Konferencia: Prenatálne dieťa 6 – psyché dieťaťa od počatia || organizátori: VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety; Katedra a Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a soc. vied; Spoločnosť priateľov detí z det. domovov Úsmev ako dar; Asociácia odbor. pracovníkov s rodinou v kríze a deťmi v náhradnej rod. starostlivosti; Fórum riaditeľov det. domovov

november 2012, Trenčín: Konferencia: Psychotraumatológia-Attachment-Psychoterapia || Hlavný organizátor: Doc. MUDr. Jozef Hašto, expert na vzťahovú väzbu (Attachment) Psychiatrické odd. FN Trenčín a 18 ďalších organizácií – popredné slov. a české fakulty psychiatrie a psychológie, centrá a ďalšie pracoviská venujúce sa tejto problematike

november 2014, Bratislava: Intenzívny seminár I. až III.: Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote, pod vedením MUDr. Jozefa Hašta (psychiater, psychoterapeut, expert na problematiku vzťahovej väzby v európskom meradle)

december 2014, Praha, ČR: Seminár: MATRIX REIMPRINTING – certifikát AAMET (Asociácia pre podporu techník emočnej slobody – Emotional Freedom Techniques) – Practitioner of MR – lektorka Marta Nosková

december 2015, Praha, ČR: Intenzívny seminár: FAKTOR HOJNOSTI ||| AAMET (Asociácia pre podporu techník emočnej slobody – Emotional Freedom Techniques) – lektorka Marta Nosková

november 2016, Praha, ČR: Seminár: EFT – Techniky emočnej slobody 3. stupeň – rozšírený certifikát AAMET ||| Certified EFT Practitioner Adv. of  the Art and Science of Emotional Freedom Techniques – Praktik a poradca EFT 3. stupeň) – lektorka Marta Nosková

 

K problematike dojčenia a kontaktného rodičovstva:

február 2011: certifikát Poradkyňa pre dojčenie O. z. Mamila

11. máj 2012, Bratislava: Konferencia: Vedecky overené fakty pri podpore dojčenia, s Dr. Jackom Newmanom // organizátori: VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety; Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a soc. vied; Katedra prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a soc. vied; Slov. lekárska spoločnosť; Slov. komora sestier a pôr. asistentiek; O. z. Mamila

16.-17. jún 2012, Trnava: Kurz pokročilého poradenstva pri dojčení, O. z. Mamila

19.-20. január 2013, Trnava: Kurz pokročilého poradenstva pri dojčení 2., O. z. Mamila

 

Ku kontaktnému rodičovstvu:

november 2014, Bratislava: Intenzívny seminár: Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote, pod vedením MUDr. Jozefa Hašta (psychiater, psychoterapeut, expert na problematiku vzťahovej väzby v európskom meradle)

Samoštúdium: Thomas Verny: Rodičovstvo od počatia; M. Searsová, William Sears: Vzťahová výchova; M. Searsová, W. Sears: Kontaktní rodičovství; J. Hašto: Vzťahová väzba – ku koreňom lásky a úzkosti; K. H. Brisch: Poruchy vzťahovej väzby, Hraničná porucha osobnosti

 

 

KONTAKT: 0903 777 859  ||  alenakolesarova@gmail.com